News & Blog | V Prestige Trade Group

KONOBA "GUŠTI MORA"

"...Novi grade sjediš na kraj mora i valove brojiš niz pučinu..."

Na ulasku u jedinstveni fjord na Mediteranu, Bokokotorski zaliv, smješten je Herceg-Novi, grad sunca, umjetnosti, festivala... Od svog nastanka 1382. god, kada ga je pod imenom Sveti Stefan osnovao kralj Tvrtko I, Herceg-Novi dobio je titulu Jadrana i hercega među primorskim gradovima. Upravo tu, između plavog mora i surovog krša, sa pitomim mediteranskim pejzažom, najrazvijenije je ugostitetjstvo...

Više od jedne decenije, na daleko poznati restoran "Petko", mamio je goste mirisima svježe ribe i vina. Tu porodičnu tradiciju, majstori svog zanata - otac sa sinovima, prenijeli su iz rodnog grada u Beograd. Konoba "GUŠTI MORA" nastala novembra 2003. tu je za Vas da oživi uspomene i zadovolji sva vaša čula.

Galerija

V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group V Prestige Trade Group